Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

 

Under-utilised Assets

Checkpoint Lesvos

Stop Motion Animation

Alternative Atlas: digital prototype

Podcasting

20180314_111738.jpg

Coming Soon...
Creative Mentoring Program 2.0

Thresholds

93% of Communication is Non-Verbal

The Alternative Atlas of Lesvos: An Island for the World

Drawing Club

Olive Grove Participatory Construction 2

Scratch

Storytelling & 'Zine Design

Creative Mentoring Program

Alternative Tours of Lesvos

Message Movies

Sounds of Lesvos

Photographic Image Making

Idea Camp European Cultural Foundation

Future Architecture Platform

Documentary Filmmaking

Olive Grove Participatory Construction 1

Pilot Project